Vol 53, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

xây dựng đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện
Nguyễn Duy Khiêm, Trần Đình Long 1
ĐIỀU KHIỂN BÁM THÍCH NGHI BỀN VỮNG HỆ PHI TUYẾN CÓ THÀNH PHẦN BẤT ĐỊNH HÀM KHÔNG BỊ CHẶN
Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà 9
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng 18
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở SÔNG TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Đình Trung 27
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN ÁNH SÁNG NHÂN TẠO ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐỊA LAN (CYMBIDIUM SPP.) VÀ CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.)
Dương Tấn Nhựt, Lê Thị Phương Thảo, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Bá Nam 34
Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi 43
SLUDGE PARTICLE SIZE REDUCTION UNDER ALKALINE, ULTRASONIC, THERMAL, AND COMBINED PRETREATMENTS
Le Ngoc Tuan, Carine Julcour-Lebigue, Henri Delmas 51
BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HỒNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Trần Thị Bích Nga 64
A study on the corrosion processes of eutectic Bi-42Sn solder alloy PDF
Nguyễn Đăng Nam 77
EFFECTS OF SOURCE DOPING PROFILE ON DEVICE CHARACTERISTICS OF LATERAL AND VERTICAL TUNNEL FIELD-EFFECT TRANSISTORS PDF
Luu The Vinh, Nguyen Dang Chien 85
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CACBORUN TỪ NANO SiO2
Trần Sĩ Trọng Khanh, Trần Thị Thao, Nguyen Nang Dinh 96
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ PHÂN HỦY CÁC MUỐI ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ HÌNH THÁI BỀ MẶT ĐIỆN CỰC Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2
Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong 105
Tính toán độ bền mỏi tiếp xúc trong bộ truyền bánh răng con lăn
Vũ Lê Huy 115


Published by Vietnam Academy of Science and Technology