Vol. 54 No. 1 (2016)

Published: 13-02-2016

Articles

 • Hedge algebras, the semantics of vague linguistic information and application prospective
  Cat Ho Nguyen, Thai Son Tran, Nhu Lan Vu
  1-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5495
 • NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO SULFIDE CỦA HỖN HỢP CHỦNG VI KHUẨN KHỬ SUNFATE THU ĐƯỢC TỪ NƯỚC THẢI Ô NHIỄM CHÌ
  Kiều Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Yên, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thanh Bình, Vương Thị Nga
  27-36

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5680
 • TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA RỄ CÂY XÁO TAM PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL
  Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Thị Cúc, Đỗ Thị Thảo
  37-45

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5666
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 DUNG DỊCH CHITOSAN-H2O2 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA
  Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Xuân Dự, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Phạm Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Duy
  46-53

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/3798
 • APPLICATION OF ECHO STATE NETWORK FOR THE FORECAST OF AIR QUALITY
  Mac Duy Hung, Nghiem Trung Dung
  54-63

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5989
 • Executive review of hydrostatic pressure effects on sludge pretreatment by sonication
  Ngoc Tuan Le, Carine JULCOUR-LEBIGUE, Henri DELMAS
  64-73

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5781
 • PHOTOTHERMAL EFFECT OF GOLD NANOSHELLS IN TISSUE
  Vũ Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Thương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa, Trần Hồng Nhung
  74-81

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5814
 • NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG
  Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat
  82-91

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5954
 • Improvement of CO2 purifying system by photocatalyst for application in microalgae culture technology
  Doan Thi Oanh, Quach Thi Hoang Yen, Nguyen Thi Toan, Nguyen Quoc Trung, Tran Que Chi, Nguyen Hong Chuyen, Tran Thi Minh Nguyet, Bui Thi Kim Anh, Dang Dinh Kim
  92-98

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/6128
 • Study of effect of friction stir welding parameters on impact energy of AA7075-T6
  Duong Dinh Hao, Tran Hung Tra, Vu Cong Hoa
  99-108

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/6007
 • A hair and hair vortex simulation technique based on vector fields on a manifold
  Nguyen Van Huan
  109-122

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/6016
 • One step synthesis of water-dispersible CoFe2O4 magnetic nanoparticles using triethylenetetramine as solvent and stabilising ligand
  Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu
  123-132

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/6018
 • Penetration rate prediction for percussive drilling with rotary in very hard rock
  Nguyen Van Hung, L. Gerbaud, R. Souchal, C. Urbanczyk, C. Fouchard
  133-149

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5956
 • CALCULATION OF PAVEMENT PERMANENT DEFORMATION USING PERZYNA’S ELASTO-VISCOPLASTIC MODEL
  Nguyen Huynh Tan Tai
  150-160

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5565