Vol. 52 No. 5 (2014)

Published: 23-10-2014

Articles

 • Design of a dual-polarized microstrip patch antenna with V-shaped slot for 2.4 GHz WLAN applications
  Luong Vinh Quoc Danh, Vo Ngoc Loi, Nguyen Tang Kha Duy
  529-539

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3493
 • Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot 3 bậc tự do
  Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Công Khoa
  541-548

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3576
 • MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI KIÊU HÙNG (Alcimandra cathcartii (Hook. f. & Thomson) Dandy) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI
  Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Phúc Thành
  549-557

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3469
 • CỐ ĐỊNH CELLULASE TỪ NẤM TRICHODERMA SP. TRÊN HẠT COMPOSIT TẠO BỞI CHITOSAN VÀ CAO-LANH HOẠT HÓA
  Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Chí, Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Lê Mai Hương
  569-581

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3491
 • LOẠI MÀU THUỐC NHUỘM BẰNG CÁC CHỦNG NẤM FBV25, FBV28 VÀ FNBLA1 CỐ ĐỊNH TRÊN VẬT LIỆU POLYPROPYLENE
  Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Thị Huyền Trang, Đào Thị Ngọc Ánh, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà
  569

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3140
 • GEOMETRIES, ATOM IN MOLECULE, AND NATURAL BOND ORBITAL ANALYSES OF E2H2, E2H2AuCl, E2H2(AuCl)2 COMPOUNDS (E = N–Bi). A CHALLENGE FOR THE SKILLS OF SYNTHETIC CHEMISTS
  Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Van Ly, Do Dien, Pham Van Tat
  583-592

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3174
 • CARPAINONE: ALKALOIT MỚI TỪ LÁ CÂY ĐU ĐỦ
  Hồ Thị Hà, Đỗ Hoa Viên, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Cường, Đoàn Mai Hương, Nguyễn Thùy Linh, Châu Văn Minh
  593-598

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3763
 • NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 BẰNG AXIT TEREPHTHALIC VÀ METHYLENE BLUE
  Lê Thị Ngọc Tú, Vũ Thị Hạnh Thu
  599-608

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3950
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT HẠT NANO HỢP KIM RỖNG MPt (M=Co VÀ Fe) CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU
  Nguyễn Mậu Cừ, Nguyễn Quang Chính, Lê Trọng Lư, Ngô Thanh Dung, Trần Đắc Hải, Ngô Bá Thành, Vũ Quốc Thái
  609-617

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3563
 • MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH MÀI VÔ TÂM CHẠY DAO HƯỚNG KÍNH
  Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung
  619-626

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3632
 • MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY QUA TRỤ TRÒN CÓ TẤM PHẲNG DAO ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIÊN NHÚNG
  Nguyễn Văn Nam, Phan Đức Huynh
  627-637

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3139
 • Finite element modeling for analysis vibration of large turbo machinery
  Van Thanh Ngo, Danmei Xie, Hoai Duc Le
  639-651

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3575
 • NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH CANXI CỦA ĐẠM CÁ PHÂN LẬP TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (Pangasiushypophthalmus)
  Cao Thuy
  653

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/3734
 • Contents
  Mục lục

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/5/5139