Vol. 53 No. 5 (2015)

Published: 12-10-2015

Articles

 • ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHÉP ẢNH PANORAMA TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
  Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế
  551

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/3945
 • PHỤ THUỘC DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ DA
  Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lệ
  568

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5503
 • An application of feature selection for the fuzzy rule based classifier design based on an enlarged Hedge Algebras for high-dimensional datasets
  Pham Dinh Phong
  583-597

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5805
 • Study on synthesis under microwave irradiation and cytotoxic activity of some dibenzo(perhydrotriazino)aza-14-crown-4-ether derivatives
  Lê Tuấn Anh, Tô Hải Tùng, Trương Hồng Hiếu, Trần Thị Thanh Vân, Soldatenkov Anatoly Thymophievich
  598

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/4424
 • Effects of aminoreductone against the growth of food-borne bacteria in medium and in milk
  Vu Thu Trang
  606-614

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5991
 • Bioconversion of glycerol to Polyhydroxyalkanoate by halophilic bacteria isolated from mangrove soil samples
  Doan Van Thuoc, Nguyen Thi Van
  615-624

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5999
 • Sonication pretreatment of sludge: preliminary study of sludge conditions
  Ngoc Tuan Le, Carine Julcour-Lebigue, Henri Delmas
  625-636

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/4444
 • Preparation, characterization and morphology of chitosan film containing nifedipine
  Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Thai Hoang
  637-645

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5995
 • NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH DẦU TỪ SINH KHỐI VI TẢO HỌ BOTRYOCOCCUS SP LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL
  Nguyễn Trung Thành, Nguyen Dang Toan, Đinh Thị Ngọ
  646

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5100
 • NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ CATION Ca\(^{2+}\), Mg\(^{2+}\) BẰNG NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT MONO S108 TỪ DUNG DỊCH
  Vũ Thế Ninh, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đào Ngọc Nhiệm
  654

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/4988
 • INFLUENCE OF THE CONTENT OF COBALT NAPHTHENATE ACCELRATOR ON THE CROSSLINKING OF THE CURABLE SYSTEM ON THE BASE OF A VINYLESTER OF EPOXY-DIANE RESIN AND STYRENE
  Le Xuan Hien, Nguyen Thien Vuong, Nguyen Thi Viet Trieu, Ngo Hanh Thuong
  663

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5090
 • KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY CAO TỐC TRÊN MÁY 5 TRỤC CP600I
  Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Huy Ninh, Hoàng Tiến Dũng
  671

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/5021