Vol. 52 No. 2 (2014)

Published: 16-04-2014

Articles

 • NGHIÊN CỨU CHIẾT PHLOROTANNIN VỚI HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG NÂU Sargassum mcclurei BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM DẦM CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG
  Cuong Xuan Dang, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý
  135-141

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3178
 • Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương
  Bùi Bích Ngọc, VŨ ĐỨC CHIẾN, BÙI QUANG THUẬT
  143-149

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3264
 • Application of response surface methodology to optimize biodiesel production from esterification of palmitic acid in excess methanol
  Dang Tan Hiep, Bing-Hung Chen
  151-158

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3128
 • ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI XENLULO TỚI TÍNH DÍNH BÁM CỦA VỮA TRÁT TƯỜNG Ở TRẠNG THÁI TƯƠI
  Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương
  159

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3180
 • Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lí hóa trong quá trình sản xuât bánh men rượu phần
  Lê Văn Điệp, Han Bei-Zhong
  167-176

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3191
 • ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN CỦA PHỨC HỆ NANOCHITOSAN - TINH DẦU NGHỆ VÀ NANO BẠC
  Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường
  177-184

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3305
 • Climate and air quality co-benefits of improving taxi system in Ha Long city, Quang Ninh
  Nghiem Trung Dung, Ho Tuan Anh
  185-194

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3366
 • ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)
  Trịnh Đức Công, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, Hoàng Dương Thanh
  195-200

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400
 • Effect of cellulose ether as a thickening agent on the adhesive and rheological properties of mortars
  Phan Van Tien
  201-210

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3417
 • HOÀN NGUYÊN VẬT LIỆU POLIANILIN - PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG XỬ LÝ CHÌ(II) TRONG DUNG DỊCH
  Phan Thị Bình, Phạm Thị Tốt, Mai Thị Thanh Thùy, Mai Thị Xuân
  211-218

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3245
 • CHẾ TẠO VÀNG NANO ĐIỀU CHỈNH TĂNG KÍCH THƯỚC HẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA
  Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến
  219-226

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/2996
 • PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH FLUTTER CỦA DẦM CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ RIÊNG PHỨC
  Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An
  227-238

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3216
 • XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG ĐẠI LIÊN KHI BẮN
  Phạm Huy Chương
  239-245

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3708
 • KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA TÀU HẢI QUÂN KHI BẮN TÊN LỬA RẢI NHIỄU PK-16
  Nguyễn Lạc Hồng
  247-255

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3709