Vol. 52 No. 3 (2014)

Published: 02-07-2014

Articles

 • GLOBAL ANALYSIS IN THE NUMERICAL TREATMENT OF THE SKYRME EQUATION
  Nguyễn Ái Việt
  259-267

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3685
 • Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng Việt dựa trên cấu trúc
  Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung
  269-280

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3232
 • Nghiên cứu xử lý số sóng hài bậc 3, chế tạo relay bảo vệ chạm đất máy phát điện trong vùng công suất thấp
  nguyễn giới
  281-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/2588
 • ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN TRONG TỐI ƯU TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TRỤC CHỊU XOẮN
  Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
  289-298

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3398
 • NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CƠ CẤU MÁY MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG CNC MB-250
  Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường
  299-309

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3480
 • ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED BỔ SUNG VÀO BAN ĐÊM LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN BA GIỐNG CÚC (ĐÓA VÀNG, SAPPHIRE VÀ KIM CƯƠNG) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ KÍNH
  Nguyễn Bá Nam, Lê Thị Thanh, Lê Thị Thanh Trà, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt
  311-328

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3414
 • Quy trình phát hiện vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis sử dụng hạt từ nano gắn kháng thể nhằm tăng tính đặc hiệu và tốc độ xử lý mẫu
  Phạm Bảo Yên, Chử Lương Luân, Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lương
  329-337

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3168
 • OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR EXTRACTION OF COLLAGEN FROM THE SKINS OF BASA FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY THE RESPONSE SURFACE METHOD
  Phan Dinh Tuan, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoang Dung
  339-347

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3217
 • Systhesis and characterization of poly (N-vinyl pyrrolidon – co-vinyl acetate)
  Tran Vu Thang, Nguyen Van Khoi, Pham Thi Thu Ha, Trinh Duc Cong, Hoang Thi Phuong, Nguyen Van Manh
  349-355

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3314
 • Synthesis and comparative photoluminescence of CdZnSe / ZnS and CdZnSe / ZnSeS alloy quantum dots
  Nguyen Hai Yen, Nguyen Ngoc Hai, Le Van Vu, Phan Tien Dung, Nguyen Xuan Nghia, Laurent Coolen, Pham Thu Nga
  357-372

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3449
 • OPTIMIZATION OF THE EFFICACY OF SLUDGE ULTRASONIC PRETREATMENT: A REVIEW
  Le Ngoc Tuan, Pham Ngoc Chau
  373-388

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/2961
 • KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TITAN OXÍT ĐỒNG PHA TẠP VANADIUM VÀ NITƠ
  Phùng Nguyễn Thái Hằng, Dương Ái Phương, Lê Vũ Tuấn Hùng
  389-396

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3320