Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat

Authors

  • Trịnh Đức Công Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Văn Khôi

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3427

Abstract

Amoni pesunfat (APS) được sử dụng làm chất khơi mào cho phản ứng trùng hợp acrylamit (AM) trong dung dịch nước. Động học của phản ứng trùng hợp được nghiên cứu bởi phương pháp chuẩn độ nối đôi và phương trình tốc độ đã xác định được là: Rp = k [AM]1,4728[APS]0,4905. Năng lượng hoạt hóa trung bình được xác định là 61,96 kJ/mol trong khoảng nhiệt độ từ 65-80oC.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Trịnh Đức Công, Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên

Phòng vật liệu polyme

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Published

2015-02-27

Issue

Section

Articles