Vol. 52 No. 4 (2014)

Published: 25-08-2014

Articles

 • NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ
  Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy
  397-408

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3603
 • Effect of 2D and 3D coil on the dynamic mold temperature control by induction heating
  Pham Son Minh
  409-417

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3114
 • PHÂN LẬP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG MỘT SỐ NGUỒN BỆNH NẤM THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA CHÚNG IN VITRO VÀ IN VIVO
  Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Phạm Thị Thuý Hoài
  419-430

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3238
 • EXTRACTION AND ISOLATION OF COLLAGEN FROM THE SKINS OF BASA FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)
  Phan Dinh Tuan, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoang Dzung
  431-440

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3218
 • DEGRADATION OF CHITOSAN BY γ-IRRADIATION OF CHITOSAN SWOLLEN IN HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
  Dang Xuan Du, Vo Quang Mai, Nguyen Ngoc Duy, Dang Van Phu, Nguyen Quoc Hien
  441-450

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3820
 • NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT COMPOZIT TiO2 – PANi TRÊN NỀN Ti TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ TUẦN HOÀN
  Nguyễn Thế Duyến, Phan Thị Bình
  451-457

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3235
 • TECHNOLOGICAL INVESTIGATION FOR SINTERED Nd-Fe-B MAGNETS Pham Thi Thanh
  Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan
  465-472

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3151
 • Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa với ancol isoamylic
  Lê Đức Giang, Lê Thị Thu Hiệp
  473-479

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3691
 • ENERGY DECOMPOSITION ANALYSIS AND NATURAL ORBITAL FOR CHEMICAL VALENCE OF W-E BONDING IN W(CO)4 COMPLEXES WITH TETRYLENE LIGANDS [(CO)4W{NHE}] (E = C – Pb)
  Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Van Ly, Do Dien, Pham Van Tat
  483-490

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3173
 • CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI SỬ DỤNG CHỮA GÃY XƯƠNG VÀ BONG GÂN, SAI KHỚP TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, HUYỆN QUẾ PHONG TỈNH NGHỆ AN
  Nguyễn Thượng Hải, Phạm Hồng Ban, Hoàng Danh Trung, Nguyễn Nghĩa Thìn
  491-496

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3720
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT TÁI PHÂN TÁN TỚI TÍNH CHẤT CỦA VỮA XI-MĂNG TƯƠI
  Phan Văn Tiến
  497-506

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3252
 • NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH TỐI ƯU TRỤC CHỊU DAO ĐỘNG XOẮN CHO TRƯỜNG HỢP TẦN SỐ RIÊNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI
  Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
  507-514

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3446
 • NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀN RUNG 2 PHƯƠNG CỘNG HƯỞNG ĐỂ CHẾ TẠO KÊNH MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP
  Trương Quốc Bình, Trần Văn Tuấn
  515

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3445