Vol. 49 No. 4 (2011)

Published: 09-08-2012

Articles

 • AN EFFECT TO HANDLE THE INTER-LEAVING PSEUDO NOISE SEQUENCES
  Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1871
 • MỘT THUẬT TOÁN MỚI CHO MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ HEURICTIC TRONG DỰ BÁO CHỨNG KHOÁN
  Nguyễn Công Điều

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1872
 • ĐIỀU CHỈNH NGỮ NGHĨA ĐỊNH LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG
  Nguyễn Duy Minh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1873
 • CÁC HỢP CHẤT TRITERPENOIT CỦA CÂY BỌT ẾCH (GLOCHIDION OBLIQUUM DECNE) Ở VIỆT NAM
  Lê Thị Mai Hoa, Lê Thị Thu Hà, Trần Đình Thắng

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1874
 • NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT HỢP CHẤT ALKALOID ROTUNDINE TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR
  Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1875
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG LỌC NANO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT TÁCH CỦA MÀNG
  Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1876
 • NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN ĐỂ NUÔI VI TẢO SPIRULINA PLATENSIS
  Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1877
 • NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT
  Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1878
 • SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA LÁ CHÈ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM HÉO
  Đỗ Văn Chương

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1879
 • PHƯƠNG TRÌNH TỈ LƯỢNG HÓA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
  Phạm Ngọc Anh, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Công Bằng, Mai Xuân Kỳ

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1880
 • TÌM ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP POLYME ƯA NƯỚC TRÊN CƠ SỞ AXIT ACRYLIC SỬ DỤNG CHẤT KHƠI MÀO AMONI PESULFAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH HÓA THỰC NGHIỆM
  Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1881
 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VÀ HẤP THU CHÌ Pb, Zn CỦA DƯƠNG XỈ PTERIS VITTATA L.
  Trần Văn Tựa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Đình Kim

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1882
 • POTENTIALITY OF CO-BENEFITS OF CLIMATE AND AIR QUALITY IN FUEL SWITCHING FOR HANOI BUS SYSTEM
  Nguyen Thu Trang, Nghiem Trung Dung, Tran Thu Trang

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1883
 • ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG KÉO DỌC TRỤC ĐẾN TÍNH DẪN ĐIỆN CỦA ỐNG NANÔ CÁC BON ĐƠN LỚP
  Đỗ Văn Trường, Nguyến Tuấn Hưng

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1884
 • NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NƯỚC KHỬ TRÙNG SIÊU Ô XY HOÁ
  Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1889