Vol. 48 No. 3 (2010)

Published: 25-06-2012

Articles

 • NOISE FILTERING AND DETECTING EDGE IMAGE IN NONLINEAR ANISOTROPIC DIFFUSION
  Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1134
 • RESEARCH ALGORITHM AND CIRCUIT OF NUMERICAL CONTROL SYSTEM IN THE OPTICAL GRINDING MACHINE CNC MB-250
  Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Duy Đức, Phạm Quốc Hải, Nguyễn Văn Võ

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1135
 • STUDY ON SYNTHESIS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF GONIOTRIOL, DIMER- GONIOTRIOL, HOWIINOL A AND THEIR PRECURSOR
  Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Bá Thị Châm

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1136
 • POLY (L-LACTIDE) DEGRADATION BY SOME ACTINOMYCE ISTRAINS ISOLATED FROM VIETNAM
  Nguyễn Quang Huy, Đỗ Huy Dương, Lê Văn Chiều

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1137
 • ISOLATION AND SELECTION OF ANTAGONISTIC BACTERIA TO RALSTONIA SOLANACEARUM CAUSED BACTERIAL WILT DISEASE ON GROUNDNUT AND SESAME
  Lê Như Kiều, Trần Quang Minh, Lê Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Văn Huân

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1138
 • BIOCONVERSION OF COPRA MEAL INTO PREBIOTIC MANNOOLIGOSACCHARIDES USING ENDO-β-1,4-MANNANASE PRODUCING BY ASPERGILLUS NIGER BK 01
  Đỗ Biên Cương, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Huyền, Đặng Thị Thu

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1139
 • ISOLATION OF LACCASE PRODUCING PHOMOPSIS SP.N7.2
  Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Quang Hoà, Tô Kim Anh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1140
 • STUDY ON THE FISH SPECIES’S COMPOSITION OF SILURIFORMES IN THU BON – VU GIA RIVER, QUANG NAM PROVINCE
  Vũ Thị Phương Anh, Võ Văn Phú

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1141
 • EFFECTS OF METHOD AND CULTIVATION CONDITIONS ON PIGMENTS AND MONACOLIN PRODUCTION BY STRAINS OF MONASCUS PURPUREUS 5057 AND 5085
  Nguyen Thi Hoai Tram, Do Thi Thuy Le, Bui Thi Hong Phuong, Do Thi Thanh Huyen, Pham Duc Toan, Trinh Thi Kim Van, Tran Trung Dung, Hoang Dinh Hoa, Zhao Hai

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1142
 • NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶN
  Lê Văn Cat, Phạm Thị Hồng Đức

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1143
 • TUYỆT ĐỐI HOÁ CỒN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG TÁC NHÂN HOÁ HỌC
  V. S. Leontyev, Trương Tât Hiếu

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1144
 • MANUFACTURING EQUIPMENT FOR BRUSH PLATING TECHNOLOGY USING FOR THE RESTORATION OF ABRADED PARTS OF MACHINES
  Đào Khánh Dư

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1146
 • PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FOR MOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI
  Ta Huong Thu, Le Anh Tuan, Nghiem Trung Dung

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1147
 • BENTHIC DIATOM COMMUNITIES AND ITS RELATIONSHIP TO WATER QUALITY OF THE DAY - NHUE RIVERS
  Dương Thị Thuỷ, Hoàng Trung Kiên, Vũ Thị Nguyệt, Lê Thị Phương Quỳnh, Đặng Đình Kim

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1148
 • DESIGNING STYLE OF WITHERING TEA TROUGH FOR TEA MANUFACTURING INDUSTRY OF VIETNAM
  Đỗ Văn Chương

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1149
 • INFLUENCE OF pH ON THE CREATION AND GROWTH OF WATER-SOLUBLE CdTe QUANTUM DOTS
  Ứng Thị Diệu Thuý, Phạm Song Toàn, Nguyễn Quang Liêm

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1150