Vol. 53 No. 3 (2015)

Published: 11-06-2015

Articles

 • THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH DỌC VÀ CẤP PHÁT TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÁN
  Nga Thúy Mai, Ban Văn Đoàn, Hùng Mạnh Nguyễn
  265

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4359
 • NGHIÊN CỨU TẠO GEL FIBRIN TỪ MÁU NGOẠI VI LÀM KHUNG CHỨA TẾ BÀO GỐC TUỶ RĂNG NGƯỜI
  Trần Lê Bảo Hà
  277

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/3788
 • New discovering on internal correlation of nematode communities’ characteristics in the Co Chien estuary, Ben Tre province
  Ngo Xuan Quang, Nguyen Chau Ngoc
  287-296

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4011
 • Effects of oxygen on the Maillard reaction of lactose
  Vu Thu Trang
  297-304

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4154
 • SYNTHESIS OF WATER SOLUBLE POLYMER BASED ON ACRYLIC ACID AND ACRYLAMIDE BY INVERSE SUSPENSION METHOD
  Trinh Duc Cong, Nguyen Van Khoi
  311

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/3428
 • NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GÓI PHỤ GIA SỬ DỤNG PHA CHẾ NHIÊN LIỆU DIESOHOL
  Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vinh
  317

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/3932
 • ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KHÍ OXY THẤP VÀ NỒNG ĐỘ KHÍ CACBONNIC CAO TRONG MÔI TRƯỜNG BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ ỚT TƯƠI
  Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị Nga
  325

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4015
 • ACETYLATION OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE BY REACTION WITH ACETIC ANHYDRIDE CATALYZED BY N-BROMOSUCCINIMIDE
  Le Duc Giang, Cao Xuan Cuong, Ta Phuong Hoa, Thach Thi Loc
  333

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/5769
 • NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN
  Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng
  340

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4422
 • Synthesis of silver nanoparticles doped in the zeolite framework by chemical reduction method
  Nguyen Quoc Hien, Nguyen Thuy Ai Trinh, Dang Van Phu, Nguyen Ngoc Duy, Le Anh Quoc
  348-354

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/5214
 • NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CACBON HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN NGUỒN TINH BỘT NHẰM CHẾ TẠO XÚC TÁC ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU
  Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Vũ Đình Duy, Hoàng Lê An, Nguyễn Thị Diệu Linh
  355

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/5102
 • EFFECT OF PRO-OXIDANT ADDITIVES ON DEGRADATION OF MULCH FILM BASED ON RECYCLED POLYETHYLENE
  Nguyen Van Khoi, Le Quang Tuan, Tran Vu Thang, Nguyen Van Manh, Hoang Thi Phuong, Pham Thi Thu Trang, Đỗ Công Hoan, Trinh Duc Cong
  365

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4990
 • NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
  lê xuân sinh
  372

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4392
 • Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột
  Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Minh Ngọc, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Trần Anh Khoa
  388

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/5497