xây dựng đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện

Authors

  • Nguyễn Duy Khiêm Đai học Quy Nhơn
  • Trần Đình Long

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3909

Keywords:

Điện gió, trao đổi công suất, biểu đồ phụ tải

Abstract

Việt Nam có kế hoạch phát triển điện gió đến năm 2020 đạt 1000MW và năm 2030 đạt 6200MW. Nhiều nhà máy điện gió được đánh giá là khả thi trong kế hoạch này được dự kiến đấu nối với lưới điện qua các trạm biến áp 22kV và 110kV.

Đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện qua các phần tử liên lạc là một trong những vấn đề quan trọng cần được xem xét để phân tích ảnh hưởng của việc đấu nối nhà máy điện gió vào lưới điện. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc trao đổi công suất sẽ được xem xét trong bài bài báo này.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-02-27

Issue

Section

Articles