NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA

Authors

  • Đỗ Quang Thẩm Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Thúy Chinh
  • Thái Hoàng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3940

Keywords:

nanocompozit EVA/silica, nanosilica, EVAgAM, lưu biến, độ nhớt chảy

Abstract

Vật liệu nanocompozit trên cơ sở etylen vinyl axetat EVA (18% vinyl axetat) không có và có EVAgAM (EVA ghép anhydrit maleic) và silica được chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảy trên thiết bị trộn nội Haake. Mô men xoắn khi trộn vật liệu nanocompozit được ghi và xử lý bằng phần mềm Polylab V 4.1. Tính chất lưu biến của vật liệu nanocompozit EVA/silica không có và có EVAgAM được xác định bằng máy đo lưu biến CVOR 150 với hệ gá mẫu 2 tấm phẳng song song đo theo nhiệt độ và theo tần số của ứng suất. Kết quả thu được cho thấy mô men xoắn khi trộn tỷ lệ thuận với độ nhớt chảy của vật liệu xác định ở cùng một nhiệt độ. Độ nhớt chảy của vật liệu nanocompozit tỷ lệ thuận với hàm lượng nanosilica, EVAgAM làm tăng độ nhớt chảy của vật liệu nanocompozit EVA/silica. Khi tăng hàm lượng nanosilica, vật liệu nanocompozit thể hiện đặc trưng đàn nhớt giống chất rắn (solid-like) rõ hơn so với EVA, điểm giao cắt giữa mô đun tích trữ (G’) và mô đun tổn hao (G”) của vật liệu nanocompozit dịch chuyển về phía vùng tần số nhỏ hơn. Kết quả tương tự cũng thu được với vật liệu nanocompozit EVA/silica có 1% EVAgAM. EVAgAM đóng vai trò của chất tương hợp tăng cường khả năng kết dính giữa nanosilica và nền EVA.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Đỗ Quang Thẩm, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ThS. Nguyễn Thúy Chinh

Phòng Hóa lý vật liệu phi kim loại (phòng 2)

Published

27-02-2015

How to Cite

[1]
Đỗ Q. Thẩm, N. T. Chinh, and T. Hoàng, “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 53, no. 1, p. 18, Feb. 2015.

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>