Vol 51, No 2 (2013)

Table of Contents

Articles

PHỤ THUỘC HÀM MỜ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU NGÔN NGỮ
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Minh Lộc, Hoàng Tùng, Nguyễn Tân Ân 137
NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN TẠO HƯƠNG TRONG TINH DẦU VỎ BƯỞI VÀ VỎ CAM CỦA VIỆT NAM
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa 153
PROTECTIVE ABILITY OF MELANOIDINS ON RIBOFLAVIN PHOTO-DEGRADATION
Vu Thu Trang, Lam Xuan Thanh 163
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ISOMALTULOSE TỪ SUCROSE SỬ DỤNG VI KHUẨN ENTEROBACTER SP. ISB-25
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hoa Mai, Đinh Thị Mỹ Hằng, Vũ Nguyên Thành 173
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ VI TẢO BIỂN TETRASELMIS SP.
Đinh Thị Ngọc Mai, Lê Thị Thơm, Nguyễn Cẩm Hà, Bùi Đình Lãm, Hoàng Lan Anh, Đặng Diễm Hồng 185
LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT BAZƠ LEWIS TRONG CÁC PHỨC CỦA HCZZH (Z=O, S) VỚI CO2
Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Mai Phượng, Nguyễn Tiến Trung 193
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Tb, Dy, Ho, Er, Tm) VỚI DL-ALANIN
Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Vũ Thị Thủy 201
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH QUANG HÓA CỦA MỘT SỐ HỆ KHÂU MẠCH QUANG TRÊN CƠ SỞ GLYXYDYL ETE CỦA NHỰA O – CREZOLFOMANDEHYT
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều 209
ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG N-TiO2 PHỦ LÊN ỐNG THẠCH ANH XỐP
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hoài Châu, Trần Xuân Tin, Đào Trọng Hiền, Khưu Thùy Dương 217
NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT
Phan Thị Ngọc Bích 227
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP LISINOPRIL DIHYDRATE TỪ CHẤT TRUNG GIAN CHÌA KHÓA N2-[1(S)-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL]-N6-TRIFLUOROACETYL-L-LYSINE
Nguyễn Quốc Vượng, Vũ Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Văn Cường, Châu Văn Minh 233
NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA CỦA DIAZINON TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS
Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Tài 241
SAI SỐ ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRỤC DỤNG CỤ ẢNH HƯỞNG BỞI SAI SỐ TRỤC QUAY CỦA MÁY PHAY CNC 5 TRỤC KIỂU TTR-TR
Nguyễn Hồng Thái 249
PHƯƠNG PHÁP MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ TIẾN HÓA NHÂN TẠO XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU KHI PHAY CNC
Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Trọng Hiếu 259


Published by Vietnam Academy of Science and Technology