PHỤ THUỘC HÀM MỜ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU NGÔN NGỮ

Authors

  • Nguyễn Cát Hồ
  • Vũ Minh Lộc
  • Hoàng Tùng
  • Nguyễn Tân Ân

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/2/9571

Keywords:

CSDL mờ, ngữ nghĩa của dữ liệu ngôn ngữ, đại số gia tử, khoảng mờ, bằng mờ, phụ thuộc hàm mờ

Abstract

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ với dữ liệu ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử (ĐSGT) đã được giới thiệu và nghiên cứu trong [1, 2], trong đó mỗi dữ liệu ngôn ngữ x được biểu diễn thông qua hai thành phần ngữ nghĩa, thành phần thứ nhất là một giá trị ngữ nghĩa thuộc miền thực DA của x, thành phần thứ hai là một tập các lân cận dựa trên các khoảng mờ của x. Các phép toán so sánh được định nghĩa dựa trên khái niệm đẳng thức mức k, trong đó k là độ dài biểu diễn chính tắc của các phần tử trong ĐSGT. Với cách nhìn ngữ nghĩa dữ liệu ngôn ngữ như vậy, một kiểu phụ thuộc hàm mờ mới trong CSDL quan hệ với dữ liệu ngôn ngữ sẽ được giới thiệu và nghiên cứu. Chúng có thể được xem như là những ràng buộc ngữ nghĩa trên CSDL trong môi trường mờ của thế giới thực. Bài báo cũng đưa ra một tập các quy tắc suy dẫn cho các phụ thuộc hàm mờ này và chứng minh tính đúng đắn và đầy đủ của chúng.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-09

Issue

Section

Articles