Return to Article Details SAI SỐ ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRỤC DỤNG CỤ ẢNH HƯỞNG BỞI SAI SỐ TRỤC QUAY CỦA MÁY PHAY CNC 5 TRỤC KIỂU TTR-TR Download Download PDF