NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT

Authors

  • Phan Thị Ngọc Bích

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/2/9581

Keywords:

paraphin, DSC, động học bất đẳng nhiệt, Ozawa

Abstract

Các thông số động học của quá trình chuyển pha rắn-lỏng của paraphin đã được xác định dựa trên mô hình động học bất đẳng nhiệt Ozawa từ dữ liệu đo nhiệt lượng vi sai quét (DSC). Mô hình động học bất đẳng nhiệt Ozawa áp dụng với dữ liệu DSC cho phép xác định nhanh các thông số động học cơ bản của quá trình chuyển pha với sai số có thể chấp nhận được.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-09

How to Cite

Thị Ngọc Bích, P. (2017). NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT. Vietnam Journal of Science and Technology, 51(2), 227. https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/2/9581

Issue

Section

Articles