Return to Article Details CỐ ĐỊNH CELLULASE TỪ NẤM TRICHODERMA SP. TRÊN HẠT COMPOSIT TẠO BỞI CHITOSAN VÀ CAO-LANH HOẠT HÓA Download Download PDF