Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên

Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Nguyễn Quý Hỷ
  • Nguyễn Văn Hữu
  • Tống Đình Quỳ
  • Nguyễn Xuân Bình
  • Trần Cảnh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11214

Abstract

Function of predicting maximum magnitude ofearthquakes on the Vietnamese territory by thestochastic approximation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuyên, N. Đình, Hỷ, N. Q., Hữu, N. V., Quỳ, T. Đình, Bình, N. X., & Cảnh, T. (2000). Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 81–89. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11214

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>