Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận

Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Hoàng Trọng Phố
Author affiliations

Authors

  • Trần Thị Mỹ Thành
  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Hoàng Trọng Phố

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11463

Abstract

PGA mape of VletNam and adjacent regions

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thành, T. T. M., Xuyên, N. Đình, & Phố, H. T. (2004). Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(1), 60–69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11463

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>