Vol. 32 No. 1 (2010)

Published: 13-05-2010

Articles

 • Địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ
  Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Vũ Văn Hà, Lê Đức Lương, Phan Đông Pha
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/991
 • Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa
  Trần Quốc Hùng, G.V. Poliyakov, P.A. Shelepaev, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, P.A. Balykin, A.E. Izokh, Bùi Ấn Niên, P.V. Sukhorukov
  8-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/993
 • Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác
  Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng
  18-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/994
 • Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát ven biển miền Trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng
  Nguyễn Xuân Tặng, Tạ Văn Hạnh
  26-35

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/995
 • Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam
  Nguyễn Hồng Phương, Bùi Công Quế, Nguyễn Đình Xuyên
  36-47

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/996
 • Mô hình dòng điện xích đạo từ số liệu vệ tinh CHAMP
  Lê Trường Thanh, DOUMOUYA VAFI, Lê Huy Minh, Hà Duyên Châu
  48-57

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/997
 • Tần số góc và kích thước phá hủy động đất trận động đất Điện Biên
  Trần Thị Mỹ Thành
  58-62

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/998
 • Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu
  Lê Tử Sơn
  63-70

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/999
 • Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường
  Nguyễn Đình Dương
  71-78

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1000
 • Thoái hóa đất và quá trình hoang mạc hóa ở vùng Nam Trung Bộ
  Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Mạnh Hà
  79-86

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1001
 • Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ
  Võ Lương Hồng Phước, Đặng Trường An
  87-90

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1002
 • Động Đất ở Haiti
  Nguyễn Văn Giảng
  91-93

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1003
 • Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
  Nguyễn Thị Dung
  94-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1004
 • Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009
  Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
  96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1005