Vol. 22 No. 2 (2000)

Published: 13-06-2000

Articles

 • Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên
  Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh
  81-89

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11214
 • Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình)
  Lưu Thị Phương Lan
  90-98

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11215
 • Phân loại vi khuẩn từ theo đặc điểm của các hạt sắt từ Magnetit (Fe3O4)
  Vũ Hồng Nam, N. Petersen
  97-107

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11216
 • Tuổi K-Ar, 40Ar/39Ar và vấn đề tuổi Proterozoi sớm của Horblen Hưng Khánh
  Trần Ngọc Nam, Tạ Trọng Thắng
  107-112

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11217
 • Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo
  Phạm Văn Hùng
  113-119

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11218
 • Các gia đoạn phát triển thực vật ngập mặn trong Holocen ở Đồng bằng Sông Hồng
  Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ
  120-126

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11219
 • Sự phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở Vịnh Bắc Bộ
  Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Tiến Hải, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
  127-133

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11220
 • Phân bố và phát tán kim loại nặng trong đất và nước khu vực mỏ thiếc Sơn Dương
  Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Quý, Vũ Minh Quân, Lê Quang Thành
  134-139

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11222
 • Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề cơ khí ở xã Nam Giang
  Lê Thị Lài, Joern Kasbohm, Juergen Eidam
  140-144

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11223
 • Địa mạo bờ biển tỉnh Nghệ An
  Lê Xuân Hồng
  145-149

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11224
 • Nghiên cứu sinh khí hậu người phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng và dân sinh ở Việt Nam
  Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền
  150-155

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11225
 • Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo
  Trần Viết Khanh
  156-160

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11226