Các đới đứt gãy Tân Kiến tạo khu vực Mường Tè và tác động của chúng tới công trình thủy điện Lai Châu trên Sông Đà

Trần Văn Thắng, Nguyễn Đình Xuyên, Văn Đức Chương, Lê Huy Minh, Cao Đình Triều, Nguyễn Thế Thôn, Nguyễn Văn Phổ, Phan Doãn Linh, Văn Đức Tùng
Author affiliations

Authors

  • Trần Văn Thắng
  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Văn Đức Chương
  • Lê Huy Minh
  • Cao Đình Triều
  • Nguyễn Thế Thôn
  • Nguyễn Văn Phổ
  • Phan Doãn Linh
  • Văn Đức Tùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11414

Abstract

Neotectonic fault zones of Muong Te region and their influence to Lai Chau hydropower dam on the Da River

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thắng, T. V., Xuyên, N. Đình, Chương, V. Đức, Minh, L. H., Triều, C. Đình, Thôn, N. T., Phổ, N. V., Linh, P. D., & Tùng, V. Đức. (2002). Các đới đứt gãy Tân Kiến tạo khu vực Mường Tè và tác động của chúng tới công trình thủy điện Lai Châu trên Sông Đà. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 311–321. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11414

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>