Vol. 33 No. 4 (2011)

Published: 13-12-2011

Articles

 • XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG
  Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hồng Lân, Phùng Văn Phách, Dư Văn Toán, Bùi Việt Dũng, DANIEL UNVERRICHT
  607-615

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/545
 • PHÂN BỐ TỔNG CARBON HỮU CƠ (TOC), TỔNG NITƠ (TN), TỶ SỐ TOC/TN VÀ GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CARBON (δ13C) CỦA VẬT CHẤT HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH
  Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ
  616-624

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/546
 • ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT QUẶNG TALC MỎ THU NGẠC, TỈNH PHÚ THỌ
  Đào Duy Anh, Hoàng Thị Minh Thảo
  625-634

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/547
 • XÁC ĐỊNH BIẾN LOẠI CỦA FELDSPAR TRONG PEGMATIT GRANIT MINH TIẾN, LỤC YÊN
  Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung
  635-641

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/548
 • ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG
  Nguyễn Văn Nam
  642-651

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/549
 • PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐỊA MẠO PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ KHAI THÁC NHANH VÀNG SA KHOÁNG KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG SEKAMAN - CHDCND LÀO
  Phạm Việt Hà, Ngô Văn Liêm, Bùi Thị Lê Hoàn
  652-660

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/550
 • MÔ HÌNH ĐỊA MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MỎ KHOÁNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG DO KHAI THÁC MỎ
  Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân
  661-668

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/551
 • HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ THUỶ ĐỊA HOÁ
  Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Vũ Cao Minh
  669-673

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/552
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH
  Trần Thành Lê, Phạm Quý Nhân, Vũ Thanh Tâm
  674-680

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/553
 • BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN CỦA NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM
  Trần Thị Lan, Lê Huy Minh
  681-689

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/555
 • ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
  Nguyễn Ánh Dương, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công
  690-694

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/556
 • CÁC THAM SỐ HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI SỐ DƯ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỤC BỘ VÀ ĐỘ CAO GEOID THEO MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008 TRÊN VÙNG TÂY NGUYÊN
  Đặng Nam Chinh, Nguyễn Duy Đô
  695-701

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/557
 • Tổng mục lục năm 2011
  Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/558