Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học

Ngô Hương Nhu, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Lâm Đông, Trần Cánh
Author affiliations

Authors

  • Ngô Hương Nhu
  • Nguyễn Minh Tuấn
  • Vũ Lâm Đông
  • Trần Cánh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11664

Abstract

To evaluate quality of dikes for warning disaster areas based on the combination ofgeophysical methods and mechanical calculating models

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Nhu, N. H., Tuấn, N. M., Đông, V. L., & Cánh, T. (2018). Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 215–225. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11664

Issue

Section

Articles