Vol. 24 No. 4 (2002)

Published: 30-12-2002

Articles

 • Nguồn gốc và lịch sử tiến hóa địa chất môi trường Hồ Tây trong mối quan hệ với hoạt động Sông Hồng
  Trần Nghi, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Thanh Lan, Phạm Nguyễn Hà Vũ
  289-297

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11411
 • Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đồng Hới (Quảng Bình)
  Phạm Văn An, Vũ Lê Tú, Phạm Văn Cương
  298-305

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11412
 • Vai trò tạo trầm tích của nhóm sinh vật Trùng Lỗ (Foraminifera) ở rạn san hô Thuyền Chài, Quần đảo trường Sa, Việt Nam
  Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử
  306-310

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11413
 • Các đới đứt gãy Tân Kiến tạo khu vực Mường Tè và tác động của chúng tới công trình thủy điện Lai Châu trên Sông Đà
  Trần Văn Thắng, Nguyễn Đình Xuyên, Văn Đức Chương, Lê Huy Minh, Cao Đình Triều, Nguyễn Thế Thôn, Nguyễn Văn Phổ, Phan Doãn Linh, Văn Đức Tùng
  311-321

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11414
 • Các đá phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ và nguồn gốc thành tạo của chúng
  Vũ Văn Vấn, Trần Hồng Lam
  302-330

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11415
 • Lịch sử hình thành và phát triển trũng Kainozoi Cao Bằng
  Đỗ Văn Tự, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Quang Mạnh
  331-340

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11416
 • Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng
  Kiều Quý Nam
  341-347

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11417
 • Đặc trưng cấu trúc sâu vùng Quần đảo Trường Sa theo tài liệu trọng lực vệ tinh
  Nguyễn Như Trung, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Hồng Hải
  348-361

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11418
 • Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến
  Vũ Đức Minh
  362-367

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11419
 • Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam
  Mai Thanh Tân, Hoàng Ngọc Đang
  368-372

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420
 • Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực
  Trần Cánh
  373-378

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11421
 • Đặc điểm tinh thể học, khoáng vật học Tourmalin trong Pegmatit tại Thạch Khoán - Phú Thọ
  Vũ Thị Anh Tiềm
  379-381

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11422