Vol. 33 No. 2 (2011)

Published: 13-06-2011

Articles

 • MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN
  Cao Đình Triều, Nguyễn Bá Duẩn, Đặng Thanh Hải, Ngô Gia Thắng, Bùi Anh Nam, Nguyễn Đình Nguyên
  97-108

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/284
 • MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
  Mai Thanh Tân, Phạm Văn Tỵ, Đặng Văn Bát, Lê Duy Bách, Nguyễn Biểu, Trần Nghi, Lê Văn Dung
  109-118

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/285
 • ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG
  Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn
  119-125

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/286
 • SO SÁNH SỰ XUẤT HIỆN CỦA SPREAD F XÍCH ĐẠO TỪ TRONG NĂM MẶT TRỜI HOẠT ĐỘNG TRUNG BÌNH (2003) VÀ HOẠT ĐỘNG YẾU (2005)
  Hoàng Thái Lan, Nguyễn Thu Trang, JOHN MACDOUGALL
  126-133

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/287
 • XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ HOẠT ĐỘNG DÔNG SÉT TỪ CHUỖI SỐ LIỆU MÔ PHỎNG
  Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành
  134-141

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/288
 • NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO
  Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Hoài Trung, Võ Minh Triết
  142-150

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/319
 • ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM
  Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, Nguyễn Đức Vinh
  151-163

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/321
 • NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI
  Nguyễn Bá Duẩn, Đặng Thanh Hải, Vũ Đức Minh, Lê Thị Thúy Hiên
  164-174

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/322
 • SƠ ĐỒ VI PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ CÁC KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG VI ĐỊA CHẤN
  Nguyễn Tiến Hùng, KUO- LIANG WEN
  175-184

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/323
 • CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT SÂU KHU VỰC HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TRỌNG LỰC
  Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng
  185-190

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/324
 • NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU PHỤC VỤ ĐO SÓNG ĐỊA CHẤN TRONG CÁC PHA NGẬM NƯỚC CÓ ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO VỚI MÔ HÌNH ĐỚI HÚT CHÌM
  Phan Thiên Hương
  191-199

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/325
 • ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN TẤT ĐỊNH MỚI
  Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách
  200-208

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/326
 • ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM
  Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Lê Minh
  209-219

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/327
 • TÍNH THÔNG SỐ TẦNG CHỨA NƯỚC THEO TÀI LIỆU CAROTA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC TẦNG SÂU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  Nguyễn Hồng Bàng
  220-223

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/328
 • ĐO THAM SỐ CHẤN ĐỘNG RUNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁC MÁY THĂM DÒ ĐỊA CHẤN
  Vũ Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Thu, Võ Thị Hồng Quyên
  224-230

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/329
 • HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI
  Nguyễn Trung Minh
  231-237

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/330
 • THÔNG BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Chu Quốc Khánh, Lại Mạnh Giàu, Phan Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Đặng Văn Hậu, Phùng Đức Mạnh
  238-244

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/331
 • Mục lục việt số 2
  Nguyen Thi Dung

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/333
 • Mục lục Anh
  Nguyen Thi Dung

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/334