Vol. 28 No. 2 (2006)

Published: 08-03-2006

Articles

 • Khảo sát về khả năng ô nhiễm phóng xạ vùng ven biển tỉnh Nam Định
  Trần Trọng Huệ, Nguyễn Đức Rỡi, Lâm Thúy Hoàn
  97-101

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11646
 • Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan
  Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Trần Hồng Lam, Phạm Thị Dung
  102-109

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11649
 • Đứt gãy đang hoạt động và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai - Yên Bái
  Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh
  110-120

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11651
 • Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận
  Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
  121-130

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11652
 • Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại
  Phạm Văn Hùng
  131-139

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11653
 • Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi
  Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Nguyễn Thị Thanh Hương
  140-149

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11654
 • Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng
  Trần Văn Dương
  150-154

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11655
 • Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tây Bắc Việt Nam
  Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn
  155-164

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11700
 • Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã
  Nguyễn Văn Vượng, Mai Hồng Chương, Tạ Trọng Thắng
  165-173

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11657
 • Đặc điểm thạch quyển khu vực Biển Đông, quan hệ của nó với dị thường dòng nhiệt
  Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc
  174-182

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11658
 • Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay
  Nguyễn Chí Dũng, Lê Thị Nghinh, Phan Đông Pha, Doãn Đình Lâm, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hương
  183-192

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11659
 • Nghiên cứu trượt lở khu vực Móng Sến - Sapa
  Nguyễn Đăng Túc
  193-201

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11660
 • Nghiên cứu kiến trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam
  Lê Triều Việt, Nguyễn Văn Hùng
  202-209

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11661
 • Về lịch sử hình thành và phát triển địa hình hệ thống đảo ven bờ Việt Nam
  Võ Thịnh
  210-214

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11662
 • Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học
  Ngô Hương Nhu, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Lâm Đông, Trần Cánh
  215-225

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11664
 • Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản
  Nguyễn Quang Hưng, Trần Trọng Huệ, Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm, Phan Đông Pha, Nguyễn Đức Rỡi, Nguyễn Chí Dũng
  226-232

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665
 • Nguồn gốc các đá thành tạo Granitoid đới Đà Lạt theo đặc điểm địa hóa đồng vị
  Bùi Minh Tâm, Lê Duy Bách, Trịnh Xuân Hòa
  233-240

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11666
 • Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini
  Vũ Văn Tích
  241-252

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11699
 • Đặc điểm trầm tích cắc mặt cắt Đệ Tam vùng Tây Bắc Việt Nam
  Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quang Hưng
  253-265

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11701
 • Sự hình thành nước mỏ trong mối quan hệ với các yếu tố tự nhiên và điều kiện khai thác
  Nguyễn Xuân Tặng
  266-272

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11702
 • Feldspar ở Việt Nam - chất lượng, tiềm năng và khả năng sử dụng
  Trần Kim Phượng
  273-279

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11703
 • Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan
  Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Quốc Cường, Witoid Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski
  280-282

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704
 • Nghiên cứu chế tạo KIT xác định hàm lượng H2S
  Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Thị Nhung
  283-286

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11705
 • Kiểm tra chất lượng số liệu GPS
  Vy Quốc Hải
  287-292

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11706