Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015

Lê Tử Sơn, Vũ Văn Chinh, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Yêm, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Lê Minh
Author affiliations

Authors

  • Lê Tử Sơn
  • Vũ Văn Chinh
  • Nguyễn Ngọc Thủy
  • Nguyễn Quốc Dũng
  • Nguyễn Văn Yêm
  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Nguyễn Quốc Cường
  • Nguyễn Tiến Hùng
  • Nguyễn Lê Minh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11570

Abstract

The Do Luong...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

05-03-2018

How to Cite

Sơn, L. T., Chinh, V. V., Thủy, N. N., Dũng, N. Q., Yêm, N. V., Xuyên, N. Đình, Cường, N. Q., Hùng, N. T., & Minh, N. L. (2018). Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 51–60. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11570

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>