Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ

Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Tử Sơn, Đinh Quốc Văn, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Lê Minh
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Nguyễn Quốc Dũng
  • Lê Tử Sơn
  • Đinh Quốc Văn
  • Nguyễn Tiến Hùng
  • Nguyễn Lê Minh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11792

Abstract

The new results of earthquake observation in Nam Bo area

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuyên, N. Đình, Dũng, N. Q., Sơn, L. T., Văn, Đinh Q., Hùng, N. T., & Minh, N. L. (2008). Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 264–269. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11792

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>