Vol. 28 No. 1 (2006)

Published: 05-03-2006

Articles

 • Đánh giá tổn thương phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy thí dụ ở Thành phố Hải Phòng và phụ cận)
  Lê Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận, Trần Văn Ý
  1-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11562
 • Đánh giá các nguồn nước và vấn đề sử dụng nước dải cát ven biển tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận
  Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thu Lan
  11-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11563
 • Một số đặc điểm sinh khí hậu các đảo ven bờ Việt Nam
  Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp
  19-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11566
 • Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ
  Lê Đức An, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thành
  25-33

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11567
 • Phân vùng sinh thái cảnh quan dải ven biển Việt Nam để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
  Phạm Hoàng Hải
  34-42

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11568
 • Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ
  Võ Thanh Sơn
  43-50

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11569
 • Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015
  Lê Tử Sơn, Vũ Văn Chinh, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Yêm, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Lê Minh
  51-60

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11570
 • Xây dựng băng gia tốc dao động nền lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm
  Trần Thị Mỹ Thành
  61-65

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11571
 • Vai trò các phức hệ sinh thái bào tử phấn hoa trong nghiên cứu địa tầng cổ địa lý kỷ Đệ Tứ Đồng bằng Nam Bộ
  Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Vũ Văn Hà
  66-71

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11572
 • Liên hệ địa tầng trầm tích Đệ Tam đới đứt gãy Sông Hồng
  Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quang Hưng
  72-82

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11573
 • Sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất trong các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ
  Bùi Trần Vượng
  83-91

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11574
 • Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long
  Đặng Văn Liệt
  92-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11575