Vol. 26 No. 1 (2004)

Published: 13-03-2004

Articles

 • Đặc điểm cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất trũng Sông Hồng trên cơ sở phân tích cổ Kiến tạo - Cổ địa lý
  Ngô Gia Thắng
  1-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11456
 • Hóa thạch Trilobita và địa tầng Cambri ở Đông Bắc Việt Nam
  Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần
  11-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11457
 • Ô nhiễm Flo trong nước sinh hoạt và bệnh Fluorosis ở Đồng Xuân - Phú Yên
  Đỗ Thị Vân Thanh, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Văn Dục
  25-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11458
 • Những sự cố liên quan đến biến dạng thấm và sự phá hủy đê tại khu vực Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Tây)
  Trần Văn Tư
  30-37

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11459
 • Quá trình xói mòn đất trên phạm vi đới đứt gãy Sông Hồng và phụ cận
  Nguyễn Quang Mỹ, Ngô Trà Mai, Nguyễn Quang Minh
  38-42

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11460
 • Phân bố dông và lốc trên lãnh thổ Việt Nam
  Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Hòa, Hoàng Lưu Thu Thủy
  43-49

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11461
 • Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thời kỳ 1997-2001
  Nguyễn Khanh Vân, Bùi Minh Tăng
  50-59

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11462
 • Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận
  Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Hoàng Trọng Phố
  60-69

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11463
 • Thuật toán tính mật độ điện tích thứ cấp trên ranh giới bất đồng nhất
  Tạ Quỳnh Hoa, Vũ Đức Minh
  70-75

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11464
 • Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84
  Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
  76-81

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11465
 • Đánh giá độ chính xác hiệu độ cao Geoid theo các hệ số triển khai điều hòa của thế trọng trường Trái Đất
  Phạm Hoàng Lân, Hoàng Minh Ngọc
  82-85

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11466
 • Giải bài toán ngược trọng lực ba chiều trong miền tần số xác định độ sâu móng trước Kainozoi bể trầm tích Nam Côn Sơn
  Đỗ Đức Thanh
  86-94

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11467