Vol. 30 No. 3 (2008)

Published: 13-05-2008

Articles

 • Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam
  A. S. Borisenko, Trần Trọng Hòa, V. I. Vasilev, N. K. Morsev, Vũ Văn Vấn, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung
  193-198

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11756
 • Đặc điểm địa hóa của các đá Lamprophyr tuổi Trias rìa khối nhô Kon Tum
  Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Mai Kim Vinh
  210-224

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11758
 • Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  Nguyễn Viết Ý, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Vấn, Phạm Thị Dung, E. P. Izokh, A. S. Borisenko
  233-242

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760
 • Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét
  Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Hướng, Chu Văn Ngợi, Vũ Văn Tích
  243-250

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11789
 • Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên
  Lê Tử Sơn
  351-356

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11790
 • Kết quả hiệu chuẩn và xác định hệ số khuếch đại của thiết bị ghi địa chấn tại các trạm địa chấn Việt Nam
  Ngô Thị Lư
  257-263

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11791
 • Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ
  Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Tử Sơn, Đinh Quốc Văn, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Lê Minh
  264-269

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11792
 • Một số ứng dụng của phương pháp phân tích tương quan chéo trong nghiên cứu khí tượng thủy văn - địa chất thủy văn
  Vũ Thanh Tâm
  274-279

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11795
 • Về tên gọi một số phân vị địa tầng
  Tống Duy Thanh, Vũ Khúc
  280-283

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11796