Vol. 22 No. 4 (2000)

Published: 13-12-2000

Articles

 • Mối liên quan có thể của các thành tạo trầm tích - phun trào Phanerozoi ở hai phía đới Sông Hồng với lịch sử hoạt động của đới đứt gãy
  Tống Zuy Thanh, Vũ Khúc, Nguyễn Văn Vượng
  241-252

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11255
 • Kết quả nghiên cứu địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng
  Lê Đức An, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, Đỗ Minh Tuấn, Trần Hằng Nga
  253-257

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11256
 • Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng
  Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Quang Hùng, Phạm Đình Nguyên, Lê Tử Sơn, Trần Thị Mỹ Thành
  258-265

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258
 • Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura Kreta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại Việt Nam và minh giải Kiến tạo
  Nguyễn Thị Kim Thoa, Lưu Thị Phương Lan
  266-277

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11259
 • Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng trong Kainozoi
  Phạm Năng Vũ
  278-289

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11260
 • Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động Kiến tạo
  Trần Nghi, Chu Văn Ngợi, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
  290-305

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11261
 • Granitoit Kainozoi đới Sông Hồng
  Trần Trọng Hòa, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Văn Thế, Trần Tất Thắng
  306-318

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11262
 • Đới đứt gãy sâu Sông Hồng là một đới khâu Kiến tạo cổ có lịch sử phát triển lâu dài
  Lê Văn Mạnh, Tạ Trọng Thắng
  319-324

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11263
 • Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận
  Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Đăng Túc, Bùi Thị Thảo
  325-336

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264
 • Chế độ địa chấn và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng
  Nguyễn Ngọc Thủy, Phạm Quang Hùng
  337-346

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11265
 • Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam
  Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên
  347-354

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11294
 • Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam
  Lê Tử Sơn
  355-360

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295
 • Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)
  Đinh Văn Toàn, Y. Ben Tsai, Hsin Hung Wu, Trịnh Việt Bắc, Nguyễn Trọng Yêm, Phan Thị Kim Văn
  361-371

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11296
 • Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng
  Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Lê Văn Mạnh, Trần Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vượng
  372-379

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11297
 • Cấu trúc sâu của đới đứt gãy Sông Hồng theo kết quả xử lý tổng hợp các số liệu địa chấn và trọng lực
  Đào Ngọc Tường, Phạm Năng Vũ
  380-387

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11298
 • Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên
  Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Văn Giảng
  388-398

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11299
 • Địa hóa và đồng vị của Gabroit trong các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Proterozoi khối nâng Fansipan - Sông Hồng
  Ngô Thị Phượng, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh
  399-409

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11300
 • Những dấu hiệu về tướng Granulit trong đới Sông Hồng
  Trần Tất Thắng, Trần Tuấn Anh
  410-419

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11301
 • Bao thể trong Ruby dọc đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận
  Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trọng Trịnh, Phạm Văn Long
  420-428

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11302
 • Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực
  Lại Huy Anh
  429-435

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11303
 • Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội)
  Nguyễn Quang Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn
  436-441

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11304