Vol 51, No 4 (2013)

Table of Contents

Articles

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM BIẾN PHỨC GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC HAI CHIỀU TRONG THĂM DÒ TRỌNG LỰC
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Văn Nghĩa 401
TỔNG HỢP (S)-METHYL 2-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-5-HYDROXYPENTANOATE
Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thùy Linh, Lê Nguyễn Thành, Võ Thanh Giang, Châu Văn Minh 411
IDENTIFICATION OF A BACTERIOCIN PRODUCING BY LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS PD14
Hoa Thi Minh Tu, Nguyen La Anh, Le Thanh Binh 417
NGHIÊN CỨU THU HỒI PROTEIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA
Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết 427
ẢNH HƯỞNG CỦA THAN HOẠT TÍNH VÀ NUÔI CẤY THOÁNG KHÍ LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN (GERBERA JAMESONII) IN VITRO VÀ EX VITRO
Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Phúc Huy, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Dương Tấn Nhựt 435
NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ TEV PROTEASE Ở VI KHUẨN Escherichia coli
Bùi Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Huế, Vũ Thị Hiền, Mai Thùy Linh, Đồng Văn Quyền 447
LƯỢNG BÓN ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO NGÔ LAI TRUNG NGÀY CP 333 TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TỈNH BẮC GIANG
Đinh Văn Phóng, Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ 455
NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU
Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh 465
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHOPYRONE VÀ ANTHRAQUINONE TỪ CỦ SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine bulbosa)
Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Tuấn Anh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Phương, Trịnh Anh Viên, Phạm Quốc Long 475
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN CỦA DUNG DỊCH SIÊU ÔXY HÓA TRÊN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BẠCH TUỘC
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Văn Thành, Triệu Thị Mỹ Hạnh 481
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA
Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành 489
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS
Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy 497
ẢNH HƯỞNG HỖ TRỢ CỦA CÁC ION IODUA ĐẾN SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CARBON BỞI HEXAMETHYLENETETRAMINE TRONG NƯỚC VÀ NHŨ TƯƠNG “CONDENSATE/NƯỚC”
Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm, Lê Văn Thuận, Thái Nhi Hiệp, Phan Thanh Bình 505
SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN
Nguyễn Tiến Tài, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hoài Nam, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan 517
MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BAZAN, ĐÁ ONG
Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng 523


Published by Vietnam Academy of Science and Technology