NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG

Authors

  • lê xuân sinh Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Hải phòng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4392

Keywords:

Cửa sông Bạch Đằng, tổng thủy ngân, metyl thủy ngân

Abstract

Mỗi năm cửa sông Bạch Đằng tiếp nhận các chất ô nhiễm từ các nguồn công nghiệp (hoạt động cảng, giao thông thủy, đóng và sửa chữa tàu, phá dỡ tàu cũ và các khu công nghiệp ven biển), nguồn nông nghiệp và nguồn sinh hoạt. Một trong các chất ô nhiễm được nhiều nhà khoa học quan tâm vì tính độc và khả năng tích tụ sinh học cao là thủy ngân (Hg). Nghiên cứu các dạng thủy ngân bằng phương pháp phân tích hiện đại để xác định thủy ngân tổng (HgT), thủy ngân hòa tan (HgI), thủy ngân liên kết chất rắn lơ lửng (HgTSS). Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ thủy ngân tổng chưa có biểu hiện ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, nồng độ thủy ngân tổng trong mùa mưa cao hơn trong mùa khô. Trong môi trường nước dạng thủy ngân liên kết với chất rắn lơ lửng chiếm chủ yếu. Nồng độ HgI có xu hướng biến động trong mùa mưa cao và giảm ổn định trong những tháng mùa khô. Đặc biệt có những số liệu ban đầu về nồng độ metyl thủy ngân trong môi trường nước, chưa có nhiều số liệu công bố ở khu vực cửa song Bạch Đằng.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

lê xuân sinh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Hải phòng

Cán bộ phòng Hóa học môi trường biển

Published

2015-06-11

Issue

Section

Articles