Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột

Authors

  • Trần Ngọc Tuyền Đại học Khoa học Huế
  • Nguyễn Đức Vũ Quyên Đại học Khoa học Huế
  • Trần Minh Ngọc Đại học Khoa học Huế
  • Đặng Xuân Tín Đại học Khoa học Huế
  • Hồ Văn Minh Hải Đại học Khoa học Huế
  • Trần Anh Khoa Đại học Khoa học Huế

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/5497

Keywords:

bột màu xanh lam, gốm sứ, phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột

Abstract

Bài báo này trình bày kết quả tổng hợp bột màu xanh lam cho gốm sứ trên nền spinel MgAl2O4. Các mẫu chất màu có thành phần ứng với công thức CoxMg1-xAl2O4 (với x = 0,1 ÷ 0,9) được tổng hợp từ Mg(NO3)2.6H2O, Al(NO3)3.9H2O, Co(NO3)2.6H2O và tinh bột tan bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột. Các mẫu bột màu sau khi nung sơ bộ ở 500oC và nung thiêu kết ở 1100oC, thời gian lưu nhiệt 60 phút, sản phẩm có thành phần pha tinh thể chủ yếu là spinel MgAl2O4 với mức độ tinh thể hóa cao. Cường độ màu xanh của sản phẩm phụ thuộc vào hàm lượng coban. Kết quả tráng men trên gạch ốp-lát cho lớp men lớp men chảy đều, không bị khuyết tật, màu xanh lam sáng bóng, mẫu Co0.5Mg0.5Al2O4 tương đương với mẫu chất màu GM120 của hãng Wanxing (Trung Quốc).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Trần Ngọc Tuyền, Đại học Khoa học Huế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ - Khoa Hóa - Trường Đại học Khoa học Huế

Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đại học Khoa học Huế

Thạc sỹ, Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế

Trần Minh Ngọc, Đại học Khoa học Huế

Thạc sỹ, Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế

Đặng Xuân Tín, Đại học Khoa học Huế

Thạc sỹ, Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế

Hồ Văn Minh Hải, Đại học Khoa học Huế

Kỹ sư, Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế

Trần Anh Khoa, Đại học Khoa học Huế

Học viên Cao học Khóa 2013-2015, Trường Đại học Khoa học Huế

Published

11-06-2015

How to Cite

[1]
T. N. Tuyền, N. Đức V. Quyên, T. M. Ngọc, Đặng X. Tín, H. V. M. Hải, and T. A. Khoa, “Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 53, no. 3, p. 388, Jun. 2015.

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)