NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN

Authors

  • Đỗ Minh Thành Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Lê Xuân Hiền Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4422

Abstract

Đã nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa epoxy biến tính dầu ve (EDV), polyetylen polyamin (PEPA) tới phản ứng khâu mạch EDV bằng PEPA ở nhiệt độ thường và xác định được điều kiện khâu mạch thích hợp ở tỷ lệ khối lượng của PEPA/EDV = 0,3, tạo màng khâu mạch có độ cứng tương đối 0,25; phần gel 83,3%; độ trương 176,2%, độ bền va đập 200 kG.cm, độ bền uốn 1 mm, độ bám dính điểm 0.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Đỗ Minh Thành, Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phòng Vật liệu cao su và dầu nhựa thiên nhiên

Lê Xuân Hiền, Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phòng Vật liệu cao su và dầu nhựa thiên nhiên

Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Khoa Hóa học

Published

2015-06-11

Issue

Section

Articles