ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN TRONG TỐI ƯU TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TRỤC CHỊU XOẮN

Authors

  • Trần Đức Trung Hanoi University of Science and Technology
  • Bùi Hải Lê Hanoi University of Science and Technology
  • Trần Minh Thúy Hanoi University of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3398

Abstract

Trong bài báo này, bài toán tối ưu tần số dao động tự do của trục chịu xoắn sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin, một nguyên lý điều khiển tối ưu, được trình bày. Trong đó, biến điều khiển là đường kính của các đoạn trục, hàm mục tiêu chứa các tần số dao động tự do của trục. Các biến đổi trong bài báo cho phép xác định dấu của hệ số tỉ lệ trong điều kiện cần tối ưu của bài toán. Cấu hình tối ưu và tần số tối ưu của trục được khảo sát với các trường hợp tối ưu tần số thứ nhất và thứ hai.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bùi Hải Lê, Hanoi University of Science and Technology

Giảng viên

Published

2014-07-02

How to Cite

[1]
T. Đức Trung, B. H. Lê, and T. M. Thúy, “ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN TRONG TỐI ƯU TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TRỤC CHỊU XOẮN”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 3, pp. 289–298, Jul. 2014.

Issue

Section

Articles