ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED BỔ SUNG VÀO BAN ĐÊM LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN BA GIỐNG CÚC (ĐÓA VÀNG, SAPPHIRE VÀ KIM CƯƠNG) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ KÍNH

Authors

  • Nguyễn Bá Nam Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
  • Lê Thị Thanh Trung Tâm Tư vấn và Phát triển công nghiệp, sở Công Thương, Tp. Đà Lạt
  • Lê Thị Thanh Trà Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, Tp. Đà Lạt
  • Vũ Quốc Luận Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
  • Nguyễn Đình Lâm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam, Tp. Hồ Chí Minh
  • Dương Tấn Nhựt Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3414

Abstract

Công nghệ chế tạo đèn LED đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây. Từ đó, chúng trở thành công cụ hữu ích cho những nghiên cứu tìm hiểu tác động của quang phổ đến sự sinh trưởng, phát triển của thực vật và có khả năng ứng dụng trong canh tác thương mại. Lợi thế lớn nhất khi sử dụng đèn LED là có thể chọn lựa bước sóng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển cho từng đối tượng cây trồng, qua đó giúp gia tăng năng suất tối đa của sản phẩm nông nghiệp, trong đó, chú ý nhất là ánh sáng từ LED xanh và LED đỏ. Trong nghiên cứu này, đèn LED với sự phối trộn giữa hai LED xanh và LED đỏ với các tỉ lệ lần lượt: 100% LED đỏ; 90% LED đỏ kết hợp với 10% LED xanh; 80% LED đỏ kết hợp với 20% LED xanh; 70% LED đỏ kết hợp với 30% LED xanh; 60% LED đỏ kết hợp với 40% LED xanh; 50% LED đỏ kết hợp với 50% LED xanh được sử dụng để chiếu sáng bổ sung vào ban đêm nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên sự sinh trưởng và phát triển của ba giống Cúc (Đóa vàng, Sapphire và Kim cương) được trồng trong nhà kính. Đèn compact 3U được sử dụng làm nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy, tỉ lệ 70% LED đỏ kết hợp với 30% LED xanh phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Cúc giống Sapphire và Kim cương, trong khi đó, tỉ lệ, 60% LED đỏ kết hợp với 40% LED xanh phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Cúc giống Đóa vàng. Kết quả này có thể khẳng định, đèn LED thích hợp để thay thế đèn compact 3U trong việc chiếu sáng cây Cúc trồng trong nhà kính.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nguyễn Bá Nam, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên

Nghiên cứu viên, Phòng sinh học Phân tử và chọn tạo giống cây trồng viện nghiên cứu khoa học tây nguyên

Published

2014-07-02

How to Cite

Nam, N. B., Thanh, L. T., Thanh Trà, L. T., Luận, V. Q., Lâm, N. Đình, & Nhựt, D. T. (2014). ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED BỔ SUNG VÀO BAN ĐÊM LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN BA GIỐNG CÚC (ĐÓA VÀNG, SAPPHIRE VÀ KIM CƯƠNG) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ KÍNH. Vietnam Journal of Science and Technology, 52(3), 311. https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/3/3414

Issue

Section

Articles