PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG

Authors

  • Trần Thị Hồng Hà
  • Lê Hữu Cường
  • Trần Thị Như Hằng
  • Lưu Văn Chính
  • Lê Mai Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9502

Keywords:

polisaccarit, nấm Hầu thủ, hoạt tính kháng u

Abstract

Quả thể nấm hầu thủ chứa các polisaccarit đã được tách chiết  và xác định hàm lượng. Phân đoạn chiết bằng NaOH 4 % cho tổng lượng polisaccarit chiếm 80 % và bao gồm cả dạng tan và không  tan  trong  nước.  Một  lượng  ít  polisaccarit  được  tổng  hợp  trong  dịch  nuôi  cấy  nấm. Polisaccarit tan  trong phân đoạn chiết NaOH 4 % có họat tính ức chế hình  thành khối u  tế bào ung thư gan (Hep-G2) thể hiện bằng việc giảm kích thước khối u xuống 24,4 % và mật độ hình thành khối u 61,5 % so với đối chứng âm.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles