PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM

Authors

  • Trần Thị Như Hằng
  • Trần Thị Hồng Hà
  • Nguyễn Đình Luyện
  • Posta Katalin
  • Lê Mai Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/4/9524

Keywords:

nấm rễ, mối quan hệ cộng sinh, cây chủ Mã đề (Plantago lanceolata)

Abstract

Trong đề tài của chúng tôi, lúa và cà chua là các cây nông  nghiệp được lựa chọn để phân lập các bảo tử nấm rễ nội cộng sinh (AM) và tìm hiểu mối quan hệ cộng sinh giữa nấm và cây. Trong bài báo này, chúng tôi xác đinh được cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) là cây chủ tốt cho nhân nuôi lưu giữ để làm tăng số lượng bào tử AM. Đã định tên đến chi các bào tử nấm rễ  AM  phân  lập  được  đó  là  các  chi  Scutellospora,  Glomus,  Acaulospora,  Gigaspora,  và Entrophospora

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles