NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FLO CỦA HYDROXYAPATIT PHA TẠP MAGIE

Authors

  • Nguyễn Thu Phương Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Võ Thị Hạnh Bộ môn Hóa học, Khoa Đại học đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Đỗ Thị Hải Bộ môn Hóa học, Khoa Đại học đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Lê Thị Duyên Bộ môn Hóa học, Khoa Đại học đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Phạm Thị Năm Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Đinh Thị Mai Thanh Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/3825

Keywords:

hydroxyapaptit pha tạp magie, hấp phụ flo, hiệu suất hấp phụ, dung lượng hấp phụ

Abstract

Nano Mg-HAp được tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học từ dung dịch Ca(NO3)2 0,475 M + Mg(NO3)2 0,025 Mvà (NH4)2HPO4 0,3 M ở pH 10 được điều chỉnh bằng dung dịch amoniac 28%. Những kết quả phân tích hình thái cấu trúc, thành phần và diện tích bề mặt riêng đã chỉ ra bột Mg-HAp có dạng hình trụ kích thước khoảng 20nm với diện tích bề mặt riêng 116,76 m2/g, khối lượng Mg trong HAp là 0,99% tương đương với hiệu suất pha tạp khoảng 82,5%. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và dung lượng hấp phụ F- của nano Mg-HAp như thời gian, khối lượng Mg-HAp, pH, nồng độ F- và nhiệt độ đã được khảo sát. Hiệu suất loại bỏ flo đạt 89,97 % ở pH = 7, khối lượng Mg-HAp 0,2g, nhiệt độ 60oC trong thời gian 30 phút.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Võ Thị Hạnh, Bộ môn Hóa học, Khoa Đại học đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thạc sĩ

Lê Thị Duyên, Bộ môn Hóa học, Khoa Đại học đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tiến sĩ

Đinh Thị Mai Thanh, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Phó giáo sư Tiến sĩ

Nghiên cứu viên chính

Phó phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Published

2015-08-15

Issue

Section

Articles