Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Nguyễn Hữu Tuyên
  • Thái Anh Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11656

Abstract

The corelation between Earth Crust structures...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Triều, C. Đình, Tuyên, N. H., & Tuấn, T. A. (2018). Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Science of the Earth, 28(3), 155–164. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11656

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>