Vol. 24 No. 3 (2002)

Published: 13-05-2002

Articles

 • Kiểm kê lượng khí nhà kính phát thải do sử dụng đất lâm nghiệp và rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1997
  Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Huỳnh Nhung, Hoàng Lưu Thu Thủy
  222-225

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11251
 • Nghiên cứu mô hình thủy văn - thủy lực phục vụ cảnh báo ngập lụt Đồng bằng cửa sông Thừa Thiên - Huế
  Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thảo Hương
  193-200

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11394
 • Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao
  Kiều Thị Xin, Nguyễn Đăng Quang
  201-208

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11395
 • Tính đa dạng và phức tạp trong cơ chế mùa mưa ở dải ven biển Việt Nam
  Nguyễn Khanh Vân
  209-215

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11396
 • Sự hình thành độ từ dư hóa học trên khoáng Manhetit và cơ chế tái nhiễm từ trong đất đá
  Nguyễn Thị Kim Thoa
  216-226

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11397
 • Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962)
  Lê Tử Sơn, Nguyễn Thị Cẩm
  227-232

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11398
 • Profin tốc độ gió theo chiều cao, trong lớp không khí sát đất, khu vực Phước Hòa - Bình Định
  Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn
  233-238

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11399
 • Đặc điểm cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy ven rìa khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ
  Nguyễn Văn Giáp, Phùng Văn Phách
  239-243

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11401
 • Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn"
  Nhâm Văn Toán, Lại Kim Bảng
  244-247

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11402
 • Kết quả bước đầu nghiên cứu hướng và phạm vi phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ
  Lê Xuân Hồng, Phạm Ngọc Vinh
  248-253

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11403
 • Các phương pháp định lượng không gian điểm (nội suy) và vấn đề thành lập bản đồ đẳng trị bằng máy tính
  Trương Xuân Luận, Trương Xuân Quang
  154-260

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11404
 • Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam
  Cao Đình Triều, Phạm Huy Long
  261-272

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11405
 • Đánh giá sơ bộ số liệu phóng điện trên lãnh thổ Việt Nam thu thập qua vệ tinh
  Nguyễn Xuân Anh, Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy
  273-279

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11406
 • Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La
  Văn Đức Chương
  280-281

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11407
 • Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La
  Văn Đức Chương, Nguyễn Thế Thôn, Trần Văn Thắng, Lê Triều Việt, Phan Doãn Linh, Văn Đức Tùng
  280-281

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11408
 • Về tuổi của các thành tạo phun trào Kainozoi Việt Nam
  Đặng Văn Bát, Mai Thanh Tân, Trần Lê Đông
  282-285

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11409
 • Cơ chế trồi lộ của Dẫy Núi Con Voi
  Trần Ngọc Nam
  286-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11410