Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn, Bùi Anh Nam
Author affiliations

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Phạm Nam Hưng
  • Mai Xuân Bách
  • Nguyễn Hữu Tuyên
  • Thái Anh Tuấn
  • Bùi Anh Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11775

Abstract

Primary results of studying the Pre-Cenozoic basement structure of Ho Chi Minh City on the basis of Bouguer gravity anomalies

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., Hưng, P. N., Bách, M. X., Tuyên, N. H., Tuấn, T. A., & Nam, B. A. (2009). Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 335–345. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11775

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>