Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Cao Đình Trọng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11550

Abstract

The initial results of seismic hazard essessments in Vietnam on the basic of neodeterminictic algorithm

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., & Trọng, C. Đình. (2014). Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam. Science of the Earth, 29(4), 333–341. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11550

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>