Vol. 30 No. 2 (2008)

Published: 13-05-2008

Articles

 • Đặc điểm địa hóa của Granat trong sa khoáng ở Tây Nguyên
  Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Phạm Thị Dung, Trần Hồng Lam, Hoàng Việt Hằng
  97-104

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11741
 • Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark)
  Tạ Hòa Phương, Đặng Văn Bào, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Cao Minh, Phạm Văn Lực
  105-112

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742
 • Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)
  Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận
  113-118

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11743
 • Ảnh hưởng của Cu, Pb, Zn, đến sinh trưởng và tích lũy chúng trong rau xà lách
  Nguyễn Xuân Cự
  119-123

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11745
 • Về pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng
  Lê Triều Việt, Trần Văn Thắng
  124-129

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11747
 • Động lực phát triển vùng cửa Sông Hậu (cửa Định An - Tranh Đề)
  Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành, Phan Thị Thanh Hằng
  130-135

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11748
 • Nứt sụt đất huyện Thanh Ba: Hiện trạng, nguyên nhân và cơ chế hình thành
  Nguyễn Xuân Huyên
  136-146

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11749
 • Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên
  Phạm Năng Vũ, Tăng Đình Nam, Nguyễn Duy Bình
  147-152

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11750
 • Nghiên cứu nguồn địa nhiệt cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam
  Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc
  153-160

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11751
 • Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam
  Lê Huy Mình, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Thị Lan, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, C. Amory- Mazaudier, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
  161-169

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11752
 • Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS
  Trần Đình Tô
  170-175

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11753
 • Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á
  Cao Đình Triều, S. Tatiana
  176-184

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11754
 • Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội
  Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền
  185-193

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11755
 • Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã)
  Bùi Ấn Niên
  199-209

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11757
 • Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo
  Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thành
  225-232

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11759