Vol. 29 No. 4 (2007)

Published: 13-05-2014

Articles

 • Liên hệ địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam
  Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Mai Thành Tân, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Thị Linh Giang
  289-295

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11544
 • Hiện trạng của việc nghiên cứu bể trầm tích - núi lửa Mesozoi Tú Lệ và các tồn tại
  Vũ Khúc, Trần Trọng Hòa
  296-300

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11545
 • Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đa Niêng (Carbon hạ) ở Tây Bắc Bộ
  Tạ Hòa Phương, Đoàn Nhật Trưởng
  301-305

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11546
 • Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy tích cực ở khu vực Đông Nam Bộ
  Phạm Văn Hùng
  306-313

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11547
 • Đặc điểm cấu trúc và hoạt động của phân đoạn Ayunpa - Phú Túc thuộc đới đứt gãy Sông Ba
  Đỗ Văn Lĩnh
  314-327

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11548
 • Một số nét đặc trưng của các thành tạo Laterit vùng ven rìa Đồng bằng Sông Hồng
  Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân, Hoàng Thị Tuyết Nga, Vũ Mạnh Long
  328-332

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11549
 • Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam
  Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng
  333-341

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11550
 • Mô phỏng trận động đất Điện Biên M = 5,3
  Trần Thị Mỹ Thành
  342-349

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11551
 • Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS
  Phạm Hoàng Lân
  350-354

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11552
 • Những yếu tố hạn chế sản xuất nông nghiệp trên đất dốc ở Sơn La và các giải pháp khắc phục
  Nguyễn Xuân Cự, Ngô Văn Giới
  355-359

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11553
 • Đặc điểm thủy địa chất phần phía Nam Bể Cửu Long
  Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ
  360-365

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11554
 • Phân vùng trượt lở vùng Hạ Long - Cẩm Phả bằng hai phương pháp lập bản đồ chỉ số ổn định sườn dốc và chỉ số trượt lở
  Vũ Thanh Tâm, Lê Cảnh Tuân, Phạm Khả Tùy, Phạm Việt Hà
  366-375

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11555
 • Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa
  Trương Xuân Luận, Phạm Đức Hậu, Nguyễn Mai Lương
  376-381

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11556