Vol. 23 No. 3 (2001)

Published: 30-09-2001

Articles

 • Đặc điểm sinh khí hậu miền Nam Việt Nam qua phân tích các biểu đồ khí hậu
  Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp
  193-201

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11331
 • Những nhận định mới trong nghiên cứu về đất tại vùng núi cao Fansipan
  Vũ Ngọc Quang
  202-206

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11332
 • Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo
  Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều
  207-216

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333
 • Các phương pháp mới trong đo sâu điện trở dùng tổ hợp hệ cực đo hợp lý
  Lê Viết Dư Khương, Vũ Đức Minh
  217-224

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11334
 • Sự phát triển cấu trúc kiến tạo vùng trũng Hà Nội trong Kainozoi
  Lê Triều Việt
  225-230

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11335
 • Các thành tạo Mafic - siêu Mafic trong các đai Ophiolit ở Việt Nam
  Văn Đức Chương, Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
  231-238

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11336
 • Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu và mối liên quan của chúng tới sự phát sinh lũ bùn đá
  Trần Văn Thắng, Nguyễn Tứ Dần
  239-245

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11337
 • Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng
  Bùi Văn Thơm
  246-253

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11338
 • Tiến trình quặng hóa nội sinh đới cấu trúc An Châu
  Nguyễn Văn Bình
  254-260

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11339
 • Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay
  Mai Văn Lạc, Nguyễn Duy Tùng
  261-267

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11340
 • Một số đặc điểm địa hóa của nước ở hệ đầm phá Tam Giang, Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế
  Lê Xuân Tài
  268-274

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11341
 • Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị)
  Phạm Văn An, Vũ Lê Tú, Phạm An Cương
  275-279

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11342
 • Về tuổi trầm tích hệ tầng Maviec trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới về bào tử phẩn hóa
  Uông Đình Khanh, Nguyễn Địch Dỹ, Lê Đức An, Phạm Quang Trung
  280-281

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11343
 • Đặc điểm các bãi bồi hiện đại ven biển Đồng bằng Bắc Bộ
  Lê Xuân Hồng
  282-285

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11344